Simon Kotyk, Independent Men Milano

Simon Kotyk, Independent Men Milano